Hệ thống điểm đón trả

Danh sách cách điểm đón trả (không có trung chuyển) để thuận tiện cho quý khách theo dõi.

Khu vực Hồ Chí Minh

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 BX MIỀN TÂY 🚒

Khu vực Kiên Giang

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Giang Thành
2 Bến Xe Rạch Sỏi
3 Cây Xăng thành Đạt
4 TRẠM XĂNG DẦU 2
5 BẾN ĐÒ KINH G
6 TÂN HIỆP
7 BẾN ĐÒ KINH A
8 CHỢ CẦU SỐ 1
9 BÌNH SƠN
10 KINH B
11 CHỢ KINH 6
12 CHỢ KINH 5
13 CỔNG TAM QUAN
14 CẦU SỐ 2 (BÊN ĐẦU CẦU)
15 QUA CẦU SỐ 2
16 TRẠM XĂNG DẦU 26
17 CẦU TÁM NGÀN
18 PV SÓC XOÀI
19 PV HÒN ĐẤT
20 Bến xe Rạch Sỏi
21 NGÃ BA RẠCH SỎI
22 BX RẠCH SỎI
23 BX HÀ TIÊN
24 BX KIÊN LƯƠNG
25 BX BA HÒN
26 TRẠM XĂNG THÀNH ĐẠT
27 Đường Lê Thái Tổ, tx. Kiên Lương, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
28 Kiên Bình, tx. Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
29 Vĩnh Hiệp, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
30 Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Khu vực Cần Thơ

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 CẦN THƠ
2 VĨNH THẠNH

Khu vực Đồng Tháp

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 CẦU VÀM CỐNG

Khu vực Tiền Giang

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 TRẠM DỪNG MINH PHÁT
2 QL1, Mỹ Đức Đông, Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam